Novinky

Příjem žádostí bude probíhat pouze elektronicky prostřednictvím Portálu Farmáře.

Jarní kolo příjem žádostí 4.4 až 24.4.2018

dotace pro zemìdìlce | dotace pro podnikatele | dotace pro cestovní ruch | dotace pro lesnictví | dotace pro rybáøství
(c) AZ-DOTACE 2015