Dotace pro zpracovatelské podniky

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podporu lze získat ve výši 40 %.
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000,- Kč a max. 30 000 000,- Kč na projekt. Příklad projektu: pořízení nové technologie ke zpracování zemědělských a potravinářských produktů, zařízení související s finální úpravou, balením a značením, výstavba a rekonstrukce zpracovatelského provoz i manipulačních ploch, provozní laboratoře, speciální kontejnery pro přepravu, zařízení na čištění odpadních vod ve zprac. provozu , zařízení na skladování, skladovací haly, výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, stánky, vybavení prodejen, reklamní tabule,...

Dotace pro podnikatele

dotace pro zemědělce | dotace pro podnikatele | dotace pro cestovní ruch | dotace pro lesnictví | dotace pro rybářství
(c) AZ-DOTACE 2015