Dotace pro rybářství

Záměry: Pozn.: Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace /nositele projektu může být v období 2007 – 2013 omezena rozhodnutím ŘO OP Rybářství.

Dotace pro rybářství

dotace pro zemědělce | dotace pro podnikatele | dotace pro cestovní ruch | dotace pro lesnictví | dotace pro rybářství
(c) AZ-DOTACE 2015