AZ-DOTACE, informace o nás

Naše služby pokrývají celý projektový cyklus "od A do Z", tj. od rozboru výchozí situace a vytipování nejvhodnějšího dotačního titulu až k provedení konečné publicity dotovaného projektu. V rámci celé republiky v Programu rozvoje venkova ČR nabízíme komplexní služby "od A do Z", a to v celém procesu získání dotace:

Naší silnou stránkou je znalost konkrétních podmínek přijatelnosti pro jednotlivá Opatření, odbornost a velké zkušenosti s poradenstvím v oblasti získávání dotací SZIF. Proto se na tyto služby specializujeme. Dobře víme, že velká přání nemají jen velcí klienti. A proto se snažíme vyjít vstříc požadavkům všech klientů.

Pokud máte jakýkoliv dotaz či konkrétní záměr, kontaktujte nás prosím, prostřednictvím e-mailu, kde uveďte i Vaše telefonní číslo – pro rychlou zpětnou vazbu.

A my Váš záměr z pohledu dotačních možností zdarma posoudíme a obratem Vás budeme informovat o dalším možném postupu.

Rádi Vám pomůžeme navrhnout koncepci, která pro Vás bude efektivní jak po stránce finanční tak i časové.

dotace pro zemědělce | dotace pro podnikatele | dotace pro cestovní ruch | dotace pro lesnictví | dotace pro rybářství
(c) AZ-DOTACE 2015